Általános Szerződési Feltételek

I. A weboldal üzemeltetője, az értékesítést végző társaság:

Ezt a weboldalt Dósa Gergely egyéni vállalkozó – továbbiakban a tulajdonos – működteti.

A tulajdonos adatai:

 • Dósa Gergely egyéni vállalkozó
 • Adószám: 54653791-1-33
 • Vállalkozási nyilvántartási szám: 52338337
 • Székhely: EU, Magyarország, 2461 Tárnok, Szabadság utca 72.
 • Telefonszám (megrendelésre leadására nem szolgál!): +36303959484
 • E-mail cím: info@gyogytorna.hu – vagy használja a kapcsolattartó űrlapot

II. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A tulajdonos által a weboldalon forgalmazott áruk részletes jellemzői a termékre kattintva tekinthetők meg. A termékről készült képek csak tájékoztató jellegűek, azok eltérhetnek a termékleírásban foglaltaktól.

III. Vételár, fizetési feltételek:

A kiválasztott termékre kattintva tekintheti meg a termék árát (bruttó ár). A termék ára a megrendelés elküldésekor hatályos, a weboldalon közzétett áron történik.

A megrendelt termékek árát minden esetben banki átutalással kell teljesíteni a megrendeléskor megadott e-mail címre érkezett elektronikus számla ellenében. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ben, az adott felek jogviszonyára érvényes mértékkel egyezik meg.

IV. Szállítási feltételek és költség:

A kiszállítás az egész ország területén a megrendelés űrlapon feltüntetett összegbe kerül. A készleten lévő termékek esetében Szállítási határidők:

 • beérkezett és visszaigazolt rendelés esetén a visszaigazolást következő 3 munkanapon belül
 • ettől eltérő esetben (pl. nincs raktáron, egyedi kérés, stb.) a visszaigazolás során pontosítható a szállítás

A szállítás munkanapon 8-16 óra között történik az Ön által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön vagy megbízottja a csomag átvételéről gondoskodni tud.

V. Elállási jog

Megrendelése során Ön élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)  kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

 1. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.”

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie és a termék postai küldeményként visszaküldhető.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogát akár postai levél, akár elektronikus levél formájában, akár az internetes honlapon keresztül a Kapcsolat aloldal üzenetküldésével is gyakorolhatja, melyben egyértelműen nyilatkozik, hogy ezen jogát kívánja gyakorolni. A vállalkozás haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Társaságunk székhelye, ahol a fogyasztó a kifogásait érvényesítheti: a weboldal üzemeltetője

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet utasításai az irányadóak.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól rendelkezik.

VII. Megrendelés esetén adatkezelési tájékoztató

A megrendeléssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a tulajdonos nyilvántartásba vegye és kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 12011. évi CXII. törvény előírásai szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el Önnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Érvényesek továbbá az Adatkezelési tájékozató-ban ismertetett információk.

VIII. Megrendelés

A megrendelést a megfelelő űrlap kitöltésével tudja eljuttatni a tulajdonoshoz. A Megrendelései elküldését követően a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Önnek e-mailen. A tulajdonos ezt követően kezdi meg az Ön megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük. A beérkezett rendelések feldolgozása után Önt egy újabb e-mailben értesítjük a megrendelése elfogadásáról, vagy, ha bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. A megrendelések minden esetben a naponta frissítésre kerülő készletinformációk alapján történik, amely tájékoztató jellegű. Amennyiben a megrendelt termék a kért mennyiségben nincs készleten, úgy erről a visszaigazolásunkban tájékoztatjuk, megadva annak lehetőségét, hogy a megrendelését előrendelésként fenntartsa és ezt a tulajdonoshoz visszaküldje. A termék(ek) beérkezéséről e-mailben értesítjük.

A megrendelése visszaigazolásától számított 24 órán belül lehetősége van a megrendelése visszavonására. Ezt követően a megrendelése alapján megkezdjük a szállítási feltételek szerinti kiszállítást. Ajánlati kötöttségünk a megrendelt termékek vonatkozásában az Ön megrendelése általunk történő visszaigazolását követő 24 óra.

Ha bármilyen ezen webhelyre vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza van kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül!