Dr. Dósa Gábor
Szakmai önéletrajz

Dr. Dósa Gábor főorvos főiskolai tanár címzetes egyetemi docens Gyógytorna otthonDr. Dósa Gábor, születtem 1947. ápr. 5-én Szegeden. 1971-ben végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.

Első munkahelyem a Gyulai Kórház Sebészeti Osztálya volt 1971. szept. 16 – 1975. márc. 31-ig, ahol segédorvosként dolgoztam.

1975. április 1-től 1987. márc. 31-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikáján (későbbi Idegsebészeti Klinika) töltöttem 12 évet sebész, majd baleseti sebész szakorvosként. Távozásomkor egyetemi adjunktusi rangban voltam.

1987. április 1-től 1992. november 15-ig a Szolnok Megyei Kórház Baleseti Sebészeti Osztályát vezettem mint osztályvezető főorvos.

1992. november 16-tól 2008. január 25-ig a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Baleseti Sebészeti Osztályát vezettem Gyulán osztályvezető főorvosként. 2011. április 1-től nyugdíjba volnultam.

Orvosi nyilvántartásba vétel ideje 1971, száma 26532.

Sebészeti szakvizsgát 1975-ben, baleseti sebészeti szakvizsgát 1978-ban tettem. Kézsebészeti szakvizsgám időpontja 1994.

Jelentősebb külföldi továbbképzéseim a következők:

1974 Nordhausen (Németország) 4 hét
1981 Halle (Németország) 2 hét
1981 Lipcse (Németország) 2 hét
1983 Bécs, Lorenz Böhler Krankenhaus (Ausztria) 12 hét
1988 Bécs, Wilhelminenspital (Ausztria) 6 hét
1991 Innsbruck, Egyetemi Traumatológiai Klinika (Ausztria) 1 hét
1995 Bécs, Egyetemi Traumatológiai Klinika (AKH) (Ausztria) 1 hét
2001 Deutsch Ordens Spital (Ausztria) 1 hét
2002 Murau – Stolzalpe (Ausztria) 1 hét

Tudományos munkámat még az egyetemi években kezdtem, ahol 1970-ben és 71-ben egy-egy díjazott pályamunkát írtam: “A jódgőzös kezelés hatása ösztrogének vékonyréteg chromatografiájánál, kinetikai vizsgálatokban I. és II.”

73 tudományos közleményem jelent meg (ebből 11 külföldön) és 209 tudományos előadást tartottam. Három tudományos könyv egy-egy fejezetét írtam.

Az 1989-es Szolnoki Sajkacsont Szimpóziumról tudományos kiadványt szerkesztettem és az így kiadott kötetet az ország összes traumatológiai ellátó helyére eljuttattam.

1993-ban megvédtem kandidátusi disszertációmat, “A sajkacsont törés és álízület kezelése Ender-lemezkés osteosynthesissel” címmel.

1994-ban megszereztem a PhD címet.

A Springer kiadásában 1997-ben megjelent Ziffer: “Operatív töréskezelés” című könyv egyik fejezetét írtam. A 2001-ben a Medicina kiadásában megjelent Ács: „Gyermektraumatológia” c. könyv egyik fejezetét írtam, 2006-ban Ács Géza által szerkesztett „Negyvenéves a Magyar Traumatológus Társaság” c. kiadványban a gyulai Baleseti Osztály történetével foglalkoztam.

Oktató Munka:

1975-től 87-ig a SZOTE-n (Szegedi Orvostudományi Egyetem), mint az egyetem dolgozója, rendszeresen tartottam a graduális képzés keretén belül tantermi előadásokat, illetve gyakorlatokat. Speciál kollégiumokat vezettem. Emellett műtősnői tanfolyamon több éven keresztül rendszeresen a traumatológia tantárgyat oktattam. A diákok szakdolgozat írásához több ízben témavezető szerepet vállaltam.

1987-től 92-ig a Szolnoki Kórházban való munkaviszonyom alatt az Egészségügyi Szakközépiskolában sebészetet és traumatológiát oktattam. Rendszeresen visszajártam ezekben az években az Egyetemre traumatológiai vizsgáztatáshoz, és sebészeti szigorlatok vizsgabizottságába, valamint a Kandidátusi disszertációm anyagának feldolgozása érdekében.

1992. óta Gyulán folytattam oktatói tevékenységet. A Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézete (volt Gyulai Főiskola) megalakulása (1993) óta oktattam az anatómiát, sebészetet és traumatológiát, majd az utóbbi 3 évben az úgynevezett kis sebészeti szakmákat (szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, érsebészet). Ezen belül tantermi előadásokat, gyakorlatokat tartottam, valamint szakdolgozati témavezető, záróvizsga bizottsági tag és elnök, szakdolgozat védés bizottsági elnök voltam. A Miniszterelnök 2000-ben főiskolai tanárnak nevezett ki. Az utóbbi 10 évben mint főiskolai tanár, az Ápolás és betegellátás szakot vezettem. 2013. július 1-től nyugdíjaztak.

Rendszeresen részt vettem az egyetemi graduális és postgraduális képzésben. Az SZTE (Szegedi Tudományegyetem) Orvostudományi Karán a Traumatológiai Tanszék tantervi előadásaiban kutatási témáimmal kapcsolatos előadásokat tartottam a magyar és a német évfolyamnak, utóbbinak német nyelven. Ugyancsak rendszeresen részt vettem a posztgraduális képzésben is: Korábban a HIETE (Budapest) Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék baleseti sebészeti szakvizsga előkészítő tanfolyamain rendszeresen előadást tartottam. Majd a PTE (Pécsi Tudományegyetem), a SZTE (Szegedi Tudományegyetem) és a SOTE (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) Orvostudományi Karain tartottam baleseti sebészeti, valamint kézsebészeti szakvizsga előkészítő és szinten tartó tanfolyamokon előadásokat.

15 éven keresztül (2010-ig) rendszeresen részt vettem a SZTE (Szegedi Tudomány Egyetem) II. Belklinikai államvizsga gyakorlati és szóbeli záróvizsga Bizottságában, mint a bizottság sebész tagja. Bizottsági tag voltam 6 éven keresztül rendszeresen ugyanezen az egyetemen a rezidensek rendszerbevételi vizsgáján traumatológia – ortopédia tárgykörben. Oktattam a gyulai baleseti osztályon az orvos rezidenseket, valamint a szakorvos jelölteket.

14 éven keresztül, 2004-ig tagja voltam a Traumatológus Szakmai Kollégiumnak.

Társasági tagságok:

1. Magyar Traumatológiai Társaság tag, vezetőségi tag 20 évig
2. Magyar Traumatológus Társaság Dél-magyarországi Szekciója elnök 1 évig
3. Magyar Kézsebész Társaság vezetőségi tag
4. Magyar Ortopéd Társaság tag (10 évig)
5. Szegedi Akadémiai Bizottság Traumatológiai Munkabizottság titkár 10 évig
6. Békés megyei Tudományos Tanács vezetőségi tag 4 évig
7. Pándy Kálmán Kórház Tudományos Bizottság elnök 8 évig
8. Osztrák Baleseti Társaság tag
9. Vécsei-kör és Szimpózium alapító tag, elnök
10. AOID Hungary alapító tag

Eddigi szakmai tevékenységemmel kapcsolatos témákban részt vettem számos hazai és külföldi egyéni és szervezett továbbképzésen, valamint kongresszuson.

Saját szervezésű tudományos ülések:

1. 1988. Szolnok tudományos ülés
2. 1989. Szolnok (Sajkacsont Szimpózium) tudományos ülés
3. 1990. Szolnok tudományos ülés
4. 1991. Szolnok tudományos ülés
5. 1996. Gyula tudományos ülés
6. 1997. Gyula tudományos ülés
7. 1998. Gyula, Dél-magyar Traumatológus Társaság tudományos ülés
8. 2001. Gyula, Magyar Traumatológus Társaság

Fiatalok Fóruma

Kiemelkedő szakmai teljesítmények:

Két megyében (Szolnok és Békés) vezettem be a csípőízületi és térdízületi protézis műtéteket.

Elsőként operáltam (Dr. Gruber Károllyal Szolnokon) Magyarországon gamma-szegezés műtétet 1990-ben, mely azóta széles körben elterjedt és az egész országban a tomportáji törések esetén a választandó műtét lett.

Nagy anyagon vezettem be Magyarországon az Ender-lemezkés osteosynthesist, és az országban a legnagyobb számú ilyen műtétet végeztem (173).

Elsőként operáltam Magyarországon (1990-ben) Herbert-csavaros osteosynthesist, 5 évvel korábban, mint ahogy azt mások is elkezdték. Azóta a sajkacsont műtétek választandó módszerévé vált.

Kidolgoztam a rosszul gyógyult csuklótörés biztonságos helyreállító műtétét, és kb. 70 ilyen csontátvágásos (radius osteotomia) műtétet végeztem.

Legnagyobb számban végeztem hazánkban csukló denervátió (körkörös idegölés a csuklón fájdalom csillapítás végett) műtétét.

Elvégeztem egy végtagi makroreplantációt (csukló felett levágott alkar visszaültetését) – sikerrel.

Elsőnek ültettem át az országban izmot (M. latissimus dorsi) kiesett izomműködés (alkari hajlítóizmok hiánya) pótlására – sikerrel.

Jelenlegi kutatási terület:

A kézsebészeten belül a carpalis (csukló) instabilitások és sérülések modern kezelései, módszerei. A rosszul gyógyult radius (orsócsont) törések korrekciója. Nagyízületi endoprotetika.

Az egészségügyi miniszter szakvizsgáztatási feladattal bízott meg kézsebészet tárgyköréből.

A Szegedi Tudomány Egyetem rektora 2004-ben címzetes egyetemi docenssé, 2010-ben pedig címzetes egyetemi tanárrá nevezett ki.

Az SZTE Általános Orvostudományi Karán a 2000-es években két alkalommal kértek fel a doktori iskola részéről PhD munka opponálására, valamint 2 alkalommal PhD bizottsági tag voltam.

Szakértői tevékenység:

20 év óta (1993) igazságügyi orvosszakértői tevékenységet folytatok elsősorban a baleseti sebészeti, valamint kézsebészeti tárgykörben.

Kitüntetéseim:

1./ Kiváló munkáért (1980)

2./ Pro Sanitate (1992)

3./ Miniszteri dicséret (1995)

4./ Dr. Gyarmati István díj (2012)

Gyula, 2014. február 2.

Prof. Dr. Dósa Gábor
címzetes egyetemi tanár
főiskolai tanár