Ki ajánlja a gyógytorna CD-ket?

Prof. Dr. Dósa Gábor
címzetes egyetemi tanár
főiskolai tanár

„30 év alatt végzett 1500 csípőprotézis és 15 év alatt végzett 500 térdprotézis műtét után az az orvosi tapasztalatom, hogy az osztályon megkezdett tornagyakorlatokat hazakerülés után is nap mint nap, hosszú időn keresztül érdemes tovább végezni.”

Az otthon, egyedül végezhető gyógytorna gyakorlatok hanganyagai professzionális formában Dr. Dósa Gábor ötlete nyomán láttak napvilágot. A project elsősorban azért jött létre, hogy az otthonukból műtétük után gyógytornára járni nehezen vagy egyáltalán nem tudó, az ellátó intézményektől távol élő betegek minőségi, és szakmai szempontból is kifogásolhatatlan segítséghez juthassanak.

Dr. Dósa Gábor 1947. ápr. 5-én Szegeden. 1971-ben végezett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.

Első munkahelye a Gyulai Kórház Sebészeti Osztálya volt 1971. szept. 16 – 1975. márc. 31-ig, ahol segédorvosként dolgozott.

1975. április 1-től 1987. márc. 31-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikáján (későbbi Idegsebészeti Klinika) töltött 12 évet sebész, majd baleseti sebész szakorvosként. Távozásakor egyetemi adjunktusi rangban volt.

1987. április 1-től 1992. november 15-ig a Szolnok Megyei Kórház Baleseti Sebészeti Osztályát vezette mint osztályvezető főorvos.

1992. november 16-tól 2008. január 25-ig a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Baleseti Sebészeti Osztályát vezette Gyulán osztályvezető főorvosként. 2011. április 1-től nyugdíjba volnult.

Orvosi nyilvántartásba vétel ideje 1971, száma 26532.

Sebészeti szakvizsgát 1975-ben, baleseti sebészeti szakvizsgát 1978-ban tett. Kézsebészeti szakvizsgájának időpontja 1994.

Jelentősebb külföldi továbbképzései:

1974Nordhausen (Németország)4 hét
1981Halle (Németország)2 hét
1981Lipcse (Németország)2 hét
1983Bécs, Lorenz Böhler Krankenhaus (Ausztria)12 hét
1988Bécs, Wilhelminenspital (Ausztria)6 hét
1991Innsbruck, Egyetemi Traumatológiai Klinika (Ausztria)1 hét
1995Bécs, Egyetemi Traumatológiai Klinika (AKH) (Ausztria)1 hét
2001Deutsch Ordens Spital (Ausztria)1 hét
2002Murau – Stolzalpe (Ausztria)1 hét

Tudományos munkáját még az egyetemi években kezdte, ahol 1970-ben és 71-ben egy-egy díjazott pályamunkát írt: “A jódgőzös kezelés hatása ösztrogének vékonyréteg chromatografiájánál, kinetikai vizsgálatokban I. és II.”

73 tudományos közleménye jelent meg (ebből 11 külföldön) és 209 tudományos előadást tartott. Három tudományos könyv egy-egy fejezetét írta.

Az 1989-es Szolnoki Sajkacsont Szimpóziumról tudományos kiadványt szerkesztette, és az így kiadott kötetet az ország összes traumatológiai ellátó helyére eljuttatta.

1993-ban megvédte kandidátusi disszertációját, “A sajkacsont törés és álízület kezelése Ender-lemezkés osteosynthesissel” címmel.

1994-ban szerezte meg a PhD címet.

A Springer kiadásában 1997-ben megjelent Ziffer: “Operatív töréskezelés” című könyv egyik fejezetét írta. A 2001-ben a Medicina kiadásában megjelent Ács: „Gyermektraumatológia” c. könyv egyik fejezetét írta, 2006-ban Ács Géza által szerkesztett „Negyvenéves a Magyar Traumatológus Társaság” c. kiadványban a gyulai Baleseti Osztály történetével foglalkozott.

Oktató Munka:

1975-től 87-ig a SZOTE-n (Szegedi Orvostudományi Egyetem), mint az egyetem dolgozója, rendszeresen tartott a graduális képzés keretén belül tantermi előadásokat, illetve gyakorlatokatSpeciál kollégiumokat vezetett. Emellett műtősnői tanfolyamon több éven keresztül rendszeresen a traumatológia tantárgyat oktatta. A diákok szakdolgozat írásához több ízben témavezető szerepet vállalt.

1987-től 92-ig a Szolnoki Kórházban való munkaviszonya alatt az Egészségügyi Szakközépiskolában sebészetet és traumatológiát oktatott. Rendszeresen visszajárt ezekben az években az Egyetemre traumatológiai vizsgáztatáshoz, és sebészeti szigorlatok vizsgabizottságába, valamint a Kandidátusi disszertációja anyagának feldolgozása érdekében.

1992-től Gyulán folytatta oktatói tevékenységét. A Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézete (volt Gyulai Főiskola) megalakulása (1993) óta oktatta az anatómiát, sebészetet és traumatológiát, majd három évig az úgynevezett kis sebészeti szakmákat (szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, érsebészet). Ezen belül tantermi előadásokat, gyakorlatokat tartott, valamint szakdolgozati témavezető, záróvizsga bizottsági tag és elnök, szakdolgozat védés bizottsági elnök volta. A Miniszterelnök 2000-ben főiskolai tanárnak nevezte ki. Tíz évig mint főiskolai tanár, az Ápolás és betegellátás szakot vezette. 2013. július 1-től nyugdíjazták.

Rendszeresen részt vett az egyetemi graduális és postgraduális képzésben. Az SZTE (Szegedi Tudományegyetem) Orvostudományi Karán a Traumatológiai Tanszék tantervi előadásaiban kutatási témáival kapcsolatos előadásokat tartott a magyar és a német évfolyamnak, utóbbinak német nyelven. Ugyancsak rendszeresen részt vett a posztgraduális képzésben is: Korábban a HIETE (Budapest) Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék baleseti sebészeti szakvizsga előkészítő tanfolyamain rendszeresen előadást tartott. Majd a PTE (Pécsi Tudományegyetem), a SZTE (Szegedi Tudományegyetem) és a SOTE (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) Orvostudományi Karain tartott baleseti sebészeti, valamint kézsebészeti szakvizsga előkészítő, és szinten tartó tanfolyamokon előadásokat.

15 éven keresztül (2010-ig) rendszeresen részt vett a SZTE (Szegedi Tudomány Egyetem) II. Belklinikai államvizsga gyakorlati és szóbeli záróvizsga Bizottságában, mint a bizottság sebész tagja. Bizottsági tag volt 6 éven keresztül rendszeresen, ugyanezen az egyetemen a rezidensek rendszerbevételi vizsgáján traumatológia – ortopédia tárgykörben. Oktatta a gyulai baleseti osztályon az orvos rezidenseket, valamint a szakorvos jelölteket.

14 éven keresztül, 2004-ig tagja volt a Traumatológus Szakmai Kollégiumnak.

Társasági tagságok:

1.Magyar Traumatológiai Társaságtag, vezetőségi tag 20 évig
2.Magyar Traumatológus Társaság Dél-magyarországi Szekciójaelnök 1 évig
3.Magyar Kézsebész Társaságvezetőségi tag
4.Magyar Ortopéd Társaságtag (10 évig)
5.Szegedi Akadémiai Bizottság Traumatológiai Munkabizottságtitkár 10 évig
6.Békés megyei Tudományos Tanácsvezetőségi tag 4 évig
7.Pándy Kálmán Kórház Tudományos Bizottságelnök 8 évig
8.Osztrák Baleseti Társaságtag
9.Vécsei-kör és Szimpóziumalapító tag, elnök
10.AOID Hungaryalapító tag

Szakmai tevékenységével kapcsolatos témákban részt vett számos hazai és külföldi egyéni és szervezett továbbképzésen, valamint kongresszuson.

Saját szervezésű tudományos ülések:

1.1988.Szolnoktudományos ülés
2.1989.Szolnok (Sajkacsont Szimpózium)tudományos ülés
3.1990.Szolnoktudományos ülés
4.1991.Szolnoktudományos ülés
5.1996.Gyulatudományos ülés
6.1997.Gyulatudományos ülés
7.1998.Gyula, Dél-magyar Traumatológus Társaságtudományos ülés
8.2001.Gyula, Magyar Traumatológus TársaságFiatalok Fóruma

Kiemelkedő szakmai teljesítmények:

Két megyében (Szolnok és Békés) vezette be a csípőízületi és térdízületi protézis műtéteket.

Elsőként operálta (Dr. Gruber Károllyal Szolnokon) Magyarországon gamma-szegezés műtétet 1990-ben, mely azóta széles körben elterjedt, és az egész országban a tomportáji törések esetén a választandó műtét lett.

Nagy anyagon vezette be Magyarországon az Ender-lemezkés osteosynthesist, és az országban a legnagyobb számú ilyen műtétet végezte (173).

Elsőként operálta Magyarországon (1990-ben) Herbert-csavaros osteosynthesist, 5 évvel korábban, mint ahogy azt mások is elkezdték. Azóta a sajkacsont műtétek választandó módszerévé vált.

Kidolgozta a rosszul gyógyult csuklótörés biztonságos helyreállító műtétét, és kb. 70 ilyen csontátvágásos (radius osteotomia) műtétet végezett.

Legnagyobb számban végezte hazánkban a csukló denervátió (körkörös idegölés a csuklón fájdalom csillapítás végett) műtétét.

Elvégezte egy végtagi makroreplantációt (csukló felett levágott alkar visszaültetését) – sikerrel.

Elsőnek ültetett át az országban izmot (M. latissimus dorsi) kiesett izomműködés (alkari hajlítóizmok hiánya) pótlására – sikerrel.

Kutatási területek:

A kézsebészeten belül a carpalis (csukló) instabilitások és sérülések modern kezelései, módszerei. A rosszul gyógyult radius (orsócsont) törések korrekciója. Nagyízületi endoprotetika.

Az egészségügyi miniszter szakvizsgáztatási feladattal bízta meg kézsebészet tárgyköréből.

A Szegedi Tudomány Egyetem rektora 2004-ben címzetes egyetemi docenssé, 2010-ben pedig címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.

Az SZTE Általános Orvostudományi Karán a 2000-es években két alkalommal kérték fel a doktori iskola részéről PhD munka opponálására, valamint 2 alkalommal PhD bizottsági tag volt.

Szakértői tevékenység:

1993-tól 2019 augusztusáig igazságügyi orvosszakértői tevékenységet folytatott elsősorban a baleseti sebészeti, valamint kézsebészeti tárgykörben.

Kitüntetések:

1./ Kiváló munkáért (1980)

2./ Pro Sanitate (1992)

3./ Miniszteri dicséret (1995)

4./ Dr. Gyarmati István díj (2012)

Prof. Dr. Dósa Gábor
címzetes egyetemi tanár
főiskolai tanár

Ezt érdemes megosztani!